DIZOLVARI SOCIETATI

Dizolvare/Lichidare voluntara – firma


Procedura de dizolvare / lichidare voluntara a unei firme, potrivit noilor modificari ce au intrat in vigoare la sfarsitul lunii iunie 2008, presupune depunerea la Registrul Comertului a doua dosare corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare - lichidare si apoi cea de radiere si o scurtare apreciabila a timpului necesar desfiintarii firmei.

Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

Cerere de inregistrare a mentiunii
Hotararea AGA sau decizia asociatului unic
Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
Dovada achitarii taxelor.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

Cerere de radiere
Certificatul de inregistrare si anexele
Situatia financiara de lichidare
Hotararea de repartizare a activelor
Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
Dovada achitarii taxelor.